Disclaimer

Disclaimer

TopSticks.nl disclaimer. Topsticks.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin TopSticks.nl als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan TopSticks.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Die middels deze website gevonden wordt. TopSticks.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site. Ook niet voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

TopSticks.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van TopSticks.nl worden gehost. TopSticks.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. TopSticks.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

TopSticks kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website. En in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan TopSticks niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@topsticks.nl